05 Jul
05Jul

Yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması nedeniyle durumlarını belgeleyen öğrenci/öğretmen/çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı ve şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceği yönündeki karar çıktı.


Karara ilişkin açıklama metni yayınlayan İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şunlar denildi:


T.C.İSTANBUL VALİLİĞİİl Sağlık Müdürlüğü
Sayı : E-E-83362133-050.01.04Konu : İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 5


KARAR
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 03.02.2021 Çarşamba günü saat 19:00’da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanmıştır.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskiyönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış olup bu doğrultuda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 03.02.2021 tarihli ve 1969 sayılı Genelge çerçevesinde;


1- Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu karar ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,


2- Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgesi ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu karar ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına,


Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamadaherhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,


Karar verilmiştir.