Koruyucu Bakım hizmetleri kapsamında yürütülen bakım görevleri, ekipmanlara, üreticinin tavsiyelerine, cihazların garanti sürelerine ve bulundukları çevresel şartlara bağlıdır.
RTMS uzmanları, muayene veya bakım aralıklarını belirler ve buna göre işlem yaparlar ve elde edilen sonuçlarda kayıt altına alarak planlanan faaliyetleri rapor ederler. İhtiyaç duyulması halinde, periyodik aralıklarla önleyici bakım planlar ve uygularlar.

Koruyucu Bakım Hizmetleri, her ürün için ayrı ayrı belirtilen periyotlarda ve zaman diliminde ana sözleşmede belirlendiği şekilde yapılmaktadır. Ayrıca, kullanıcıların kararı ile sistemin kapalı olduğu dönemlerde yapılırlar.
RTMS, ayrıca, belirlenen periyotlarda ürünlerin ve sistemlerin kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar ve gerekli sertifikasyonları hazırlar. Uzmanlarımız, sistem yazılımlarının yedeklemelerini yapar ve yazılım bakım hizmelerini verir. Koruyucu Bakım Planı, bakım aktiviteleri raporunu ve performans değerlendirmelerini içermektedir.

Koruyucu Bakım Hizmetleri, yüksek maliyetli cihaz arızalarının neden olabileceği kayıpları önler. Ayrıca, belirli aralıklarla yapılan bu koruyucu bakım hizmetleri, eğitim için bir etkin-maliyet bir alternatif sunar.
Koruyucu Bakım Hizmetleri image