RAMS (Risk Analizlerindeki Hatalar ve Yönetim Sistemi) Yönetimi

RTMS, demiryolları endüstrisinde, risk yönetimi ve güvenlik konularında derin bir tecrübeye sahiptir. Sektörde, hali hazırda Ukrayna ve Türkiye’de hizmetler sunmaktadır. RTMS, aşağıda belirtilen ve içerisinde bir dizi risk yönetimi unsurları içeren projeleri yönetebilme yeteneğine sahiptir.

  • Tehlike ve Risk Kayıtları Kütüğü Gelişimi
  • Güvenlik, Çevre ve İş Değerlendirme Riskleri
  • İnsan Faktörleri
  • Demiryolları Mühendisliği

FRACAS (Arıza Raporlama Analiz ve Düzeltici Faaliyet Sistemi) Yönetimi

FRACAS disiplinli ve kapalı döngü arıza raporlama, analiz ve düzeltici eylem sistemidir. FRACAS işlemi, ürün güvenilirliği ve güvenliğinin başarısı için vazgeçilmez bir unsurdur.
Arıza Raporlama Analiz ve Düzeltici Faaliyet Sistemi (FRACAS) bir ürün veya süreç ile ilgili tüm arıza ve sorunları kaydetmek için, ilişkili ana nedenleri ile düzeltici eylemlerin belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

FRACAS genellikle aşağıdaki aşamaları içermektedir:

  • Hataların veya Olayların Kaydedilmesi
  • Bildirilen Başarısızlıkların veya Olayların Analizi
  • Gerekli Düzeltici Eylemlerin Belirlenmesi
  • İnceleme ve Düzeltici Eylem Doğrulanması